اینفوگرافیک

بیماران چرا و چگونه به دندانپزشک خود دروغ می‌گویند؟

علت دروغ گویی بیماران به دندانپزشکان

بررسی‌‌های Dentavox نشان می‌دهد: 73 درصد از بیماران به دندان‌پزشک خود دروغ گفتند.براساس مطالعه اخیر Dentavox، برای اکثر بیماران، دروغ گفتن به دندان‌پزشک یک عمل رایج است، با وجود تعداد بالای این بیماران، که به 41 درصد می‌رسد، اکثر آنها در این باره احساس شرم می‌کنند.

در اکثر موارد، بیماران درباره نادیده گرفتن عادت‌های بهداشت یا استفاده شدید از نوشیدنی‌ها و غذاهای ناسالم به داندانپزشک خود دروغ گفته‌اند. برای مثال 23 درصد از پاسخ‌دهنده‌ها قبول می‌کنند که درباره دو بار مسواک زدن در روز دروغ گفته‌اند. 20 درصد دیگر از شرکت‌کننده‌ها اعتراف کردند که درباره مصرف نوشابه‌های گازدار دروغ گفته‌اند.

نتایج نشان می‌دهد که احساس شرم نسبت به بهداشت ضعیف دهان، رایج‌ترین دلیل برای دروغ‌گویی است که در میان یک سوم از شرکت‌کننده‌ها مشخص است. ترس از دندان‌پزشکی دلیل دوم مهم برای دورغ‌گویی بود (17 درصد از شرکت‌کننده‌ها).

با اینوگرافیک زیر، به درک بهتری از این موضوع خواهید رسید:

  • دروغ‌های رایج بیماران
  • دروغ‌های رایج درباره بهداشت و پیشگیری
  • دلیل اصلی دروغگویی به دندان‌پزشک
علت دروغ گویی بیماران به دندانپزشکان
علت دروغ گویی بیماران به دندانپزشکان
علت دروغ گویی بیماران به دندانپزشکان
علت دروغ گویی بیماران به دندانپزشکان

براساس نتایج بررسی «دروغ‌هایی که به دندان‌پزشک‌ها می‌گوییم» که توسط 347 پاسخ‌دهنده در بازه زمانی 18/6 لی 09/07/2010تکمیل شده است، به نتایج زیر رسیدیم.

اکثر بیماران درباره چه چیزی دروغ می‌گویند

اکثر پاسخ‌دهندها‌ (67 درصد)، همیشه درباره عادت‌های بهداشت دهان به دندان‌پزشک راست نگفته‌اند. در همین راستا، 58 درصد از شرکت‌کننده‌‌ها درباره موضوعات مربوط به مراجات به دندان‌پزشکی مانند زمان آخرین چک‌آپ، شدت مشکل یا دلیل لغو قرار مراجعه دروغ گفته‌اند.

تعداد کم‌تر اما مهمی از شرکت‌کننده‌ها (43 درصد)، به طور کامل درباره طرح بیمه دندان‌پزشکی صادق نبوده‌اند. تظاهر به عدم آگاهی از موارد تحت پوشش و دروغ‌گویی درباره پوشش کامل بیمه، از جمله دروغ‌های رایج پاسخ‌دهنده‌ها هستند.

رایج‌ترین دروغ‌ها درباره بهداشت و پیش‌گیری

همان طور که قبلا اشاره شد، اکثر شرکت‌کننده‌ها به دندان‌پزشک خود درباره فعالیت‌های بهداشت دهان یا رفتار مربوط به پیشگیری دروغ گفته‌اند.

27 درصد از مردم به دندان‌پزشک خود گفته‌اند که روزی دو مرتبه مسواک می‌زنند در حالی که این کار را نکرده‌اند. به علاوه، 20 درصد از مردم درباره مسواک زدن صحیح دروغ گفتند، این درصدکم ،از یافته های نظرسنجی قبلی در آمریکا کمتر است (27 درصد شرکت‌کننده‌ها) و در نیوزلند بیشتر است (17 درصد شرکت‌کننده‌ها).یک دروغ مشهور دیگر این است که اصلا از نوشیدنی‌های گازدار استفاده نمی‌کنند.

دلیل اصلی دروغگویی به دندان‌پزشک

به طور کلی، پاسخ‌دهنده‌ها به دندان‌پزشک خود راست نمی‌گویند چون آنها درباره بهداشت دهانی شرم‌سار می‌شوند (27 درصد). ترس از دندان‌پزشکی، دومین دلیل رایج برای ارائه اطلاعات اشتباه به دندان‌پزشکی است. عوامل روان‌شناسی دیگر از جمله حفاظت از وجهه خود (14 درصد)، ترس از سرزنش (12 درصد) و عدم تمایل به اعتراف به سلامت ضعیف دهان (12 درصد). این نتایج به درک موضوعات کمتر مطالعات شده در تحقیقات قبلی کمک می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید