به ازای هر ۲۵۰۰ نفر یک دندان پزشک در کشور داریم/ دو عامل بروز پوسیدگی و مشکلات دهان و دندان

به ازای هر ۲۵۰۰ نفر یک دندان پزشک در کشور داریم/ دو عامل بروز پوسیدگی و مشکلات دهان و دندان

رئیس اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت گفت: مسائل فرهنگی و تغذیه نامناسب علت بروز پوسیدگی و مشکلات دهان و دندان است. منبع

ادامه مطلب