راهنما و آموزش ابزارهای دندانپزشکی

دستور العمل استریل دندانپزشکی و پزشکی

 • قبل از استفاده از اولین استریلیزاسیون، ابزار ها را با آب مقطر شسشتو داده و خشک نمایید.
 • قبل از هربار استفاده ابزارها را استریل نمایید.
 • بعد از هر بار استفاده ابزار ها را شستشو داده، ضد عفونی کرده و خشک نمایید.
شستن و خشک کردن و ضدعفونی ابزار ها پس از هربار استفاده
 • ابزارها را بیش از اندازه غوطه ور نکنید. زمان پیشنهادی 10 دقیقه می باشد. یا طبق دستور العمل مواد ضد عفنونی انجام دهید.
 • از انباشته شدن ابزار ها روی هم خودداری کنید و ابزارهای سنگین را در کف ظرف قرار دهید.
 • کلیه ابزارها را با آب و صابون و برس بشوئید، بطوریکه تمامی آج ها و دندانه ها از خون یا هر نوع آلودگی پاک شوند.
 • همواره ابزارها را بر روی قفل اول قرارداده و در جای خشک نگهداری نمایید.
هر ابزار با روش دستور العمل خاص خود و به مقدار توصیه شده غوطه ور گردد.
 • قسمت اتصالات و متحرک ابزارها را با اسپری مخصوص روغن کاری نمایید.
 • ابزارهای غیر همجنس با هم استریل نگردند.
 • از ساییده شدن و ضربه زدن به ابزارها اجنتاب گردد.
 • هر ابزار فقط برای کاربرد تخصصی خود بکار برده شود.
 • در هنگام استفاده به لبه های تیز و برنده ابزارها توجه گردد.
 • از غلظت های بیش از حد مجاز مواد ضدعفونی کننده اجتناب گردد.
 • ابزارهایی که نیازمند تعمیر و بازسازی هستند را به شرکت ارسال نمایید.
 • ابزارهای دارای خوردگی، شکستگی و زنگ زدگی را از چرخه کار خارج نمایید.
نگهداری صحیح ابزار ها باعث افزایش طول عمر آن ابزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید