مقالات علمی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد

بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایای مجاور دندان نیش نهفته فک بالا در تصاویر رادیوگرافی معمولی و CT scan

بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایای مجاور دندان نیش نهفته فک بالا در تصاویر رادیوگرافی معمولی و CT scan نوع م...

ادامه مطلب

نحوه یافتن کتاب های مرجع دندانپزشکی در اینترنت

نحوه یافتن کتاب های مرجع دندانپزشکی در اینترنت

یکی از بزرگترین دغدغه های دانشجویان و افراد جویای علوم روز، یافتن منابع علمی معتبر و به روز می باشد. ما برای سهولت در یافتن کتاب های مر...

ادامه مطلب