اخبار دندانپزشکی و پزشکی

کارشناسان اعتبار بخشی وزارت بهداشت از دانشکده دندانپزشکی گیلان بازدید کردند

کارشناسان اعتبار بخشی وزارت بهداشت از دانشکده دندانپزشکی گیلان بازدید کردند

[ad_1]


کارشناسان اعتبار بخشی سلامت دهان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به منظور ارزیابی دوره تکنسین های سلامت دهان در دانشکده دندانپزشکی از این دانشکده بازدید کردند

در این جلسه که صبح پنجم آذر ماه با حضور دکتر معصومه مهدی پور، دکتر مریم صفرنواده، دکتر شفیع زاده(مربی بخش جامعه نگر و نماینده مسئول تکنسین سلامت دهان دانشکده دندانپزشکی بابل) و آقای محمد پور (مدیر آموزش دانشکده دندانپزشکی بابل) از کارشناسان اعضای تیم ارزیاب وزارت بهداشت و دکتر حمیدرضا ذاکرجعفری(رئیس دانشکده دندانپزشکی گیلان) و دکتر جواد کیا(مسئول آموزش) در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد و  اعتباربخشی سلامت دهان این دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

شایان ذکر است، رشته تکنسین سلامت دهان از جمله رشته های پیرادندانپزشکی می باشد که به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر جهت توسعه سطح آگاهی افراد جامعه در زمینه سلامت دهان ،پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان به عنوان رشته جدید تاسیس و راه اندازی گردیده

[ad_2]
منبع

دیدگاهتان را بنویسید