اینفوگرافیک

بیماران در درمان دندان‌پزشکی به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟

اطلاعات مورد نیاز بیماران در دندانپزشکی

آیا بیماران دندان‌پزشکی هنگام درمان، اطلاعات کافی دریافت می‌کنند؟

براساس نتایج بررسی دنتاوکس 54 درصد از مردم احساس می‌کنند که اطلاعات کافی هنگام درمان دندان‌پزشکی را دریافت می‌کنند. با این وجود، اکثر شرکت‌کننده‌ها در نظرسنجی قبول می‌کنند که اطلاعاتی مانند درمان یا بی‌حس‌کننده استفاده شده برای آنها مبهم است.با بررسی دقیق‌تر سؤالات، مشخص می‌شود که جدای از خود درمان، قبل از درمان اکثر مردم درباره سطح درد و تعداد جلسات مراجعه، نگران هستند.

گزارش‌های جالب و کاملی که در اینوگرافیک‌های زیر پیدا می‌شود:

  • سه سؤال قبل از درمان
  • حوزه‌ها مبهم
  • سه سؤال مهم بعد از درمان
اطلاعات مورد نیاز بیماران در دندانپزشکی
اطلاعات مورد نیاز بیماران در دندانپزشکی
اطلاعات مورد نیاز بیماران در دندانپزشکی
اطلاعات مورد نیاز بیماران در دندانپزشکی
اطلاعات مورد نیاز بیماران در دندانپزشکی

براساس اطلاعات بررسی شده که توسط 902 نفر در بازه زمانی 8/10/2019 تا 9/9/2020 تکمیل شده است، به نتایج زیر رسیدیم.

سه سؤال مهم قبل از درمان

آیا درمان درد دارد؟ این دومین سؤال مهم است  که توسط بیماران بعد از پرسش‌های عمومی درباره خود درمان مطرح می‌شود. جای تعجب ندارد که سطح درد یکی از موضوعات نگران‌کننده است. براساس یک یافته‌ دیگر تحقیق ، 62 درصد از پاسخ‌دهنده‌ها ترس و اضطراب مربوط به شرایط درمان را تجربه می‌کنند.

تعداد مراجاعات ضروری نیز یک موضوع رایج است. به دلیل رشد سریع دندان‌پزشکی و ارائه روش‌های پیچیده درمان مانند ایمپلنت در عرض یک روز، می‌توان تصور کرد که مراجعات بیماران روزبه‌روز کمتر می‌شود.

حوزه‌هایی که همچنان مبهم است

54 درصد از پاسخ‌دهنده‌ها احساس می‌کنند اطلاعات کامل درباره درمان دندان‌پزشکی را دریافت کرده‌اند، اما این طور به نظر می‌رسد که اکثر شرکت‌کننده‌ها در بررسی در زمینه جزئیات بی‌اطلاع مانده‌اند. نیاز به آگاهی از مراحل و درمان‌های خاص قابل‌بحث است. اما در مورد استفاده از بی‌حسی این طور نیست، همچنان 63 درصد از پاسخ‌دهنده‌ها از استفاده بی‌حسی آگاه نیستند. با توجه به خطرات احتمالی استفاده از آن در صورت وجود آلرژی ، این موضوع نگران‌کننده است.

سه سؤال مهم بعد از درمان

بعد از انجام درمان، توصیه‌های پس از درمان، رایج‌ترین موضوع برای 65 درصد از پاسخ‌دهنده ها بودند. در جایگاه‌ دوم، برای نیمی از شرکت‌کننده‌ها در بررسی، هزینه موضوع مهمی است که بیشتر مطرح می‌شود. جای تعجب ندارد که این موضوع یک جنبه مهم در تجربه بیمار است. به علاوه براساس بررسی های قبلی ، هزینه خیلی بالا می‌تواند تجربه دندان‌پزشکی را برای نزدیک به یک پنجاهم پاسخ‌دهنده‌ها بدتر کند.

دیدگاهتان را بنویسید