اینفوگرافیک

تاثیر‌گذاری اولیه بر مراجعین در دندان پزشکی

قدرت تاثیر‌گذاری اولیه در دندان‌پزشکی

قدرت تاثیر‌گذاری اولیه در دندان‌پزشکی (اینوگرافی همراه با آمار بررسی‌ها)

قدرت تاثیر‌گذاری اولیه در دندان‌پزشکی
قدرت تاثیر‌گذاری اولیه در دندان‌پزشکی
قدرت تاثیر‌گذاری اولیه در دندان‌پزشکی
قدرت تاثیر‌گذاری اولیه در دندان‌پزشکی

وقتی با افراد غربیه ملاقات می‌کنیم، چند ثانیه طول می‌کشد تا تاثیر‌گذاری ‌گذاری اولیه ایجاد شود و این تاثیر‌گذاری معمولا تا مدت‌ها باقی می‌ماند. در بسیاری از جنبه‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای، تاثیر‌گذاری خوب مهم است صرف نظر از این که تاثیر‌گذاری اولیه برای پیدا کردن شغل رویایی یا دوستان جدید باشد.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که این موضوع در مراجعه به مطلب دندان‌پزشک جدید هم صدق می‌کند. اکثر شرکت‌کننده‌ها در بررسی، باور دارند که تاثیر‌گذاری  اولیه خیلی مهم است و شاخص قابل‌اعتمادی، درباره کیفیت مراقبت دندان‌پزشکی ارائه می‌کند. حدود نیمی از پاسخ‌دهنده‌ها اشاره می‌کنند که بهداشت مهم‌ترین ویژگی تاثیر‌گذاری  اولیه خوب است.

با مطالعه اینوگرافی زیر، متوجه می‌شوید که چرا دندان‌پزشک‌ها باید به اولین تاثیر‌گذاری روی  بیمار دقت کنند:

براساس نتایج به دست آمده از تحقیق «تاثیر‌گذاری  اولیه از یک مطب دندان‌پزشکی» که با 624 پاسخ‌دهنده در بازه زمانی 05/11/2019 الی 10/2020 کامل شد، به نتایج زیر رسیدیم.

تاثیر‌گذاری اولیه چه قدر مهم است

اولا، بیایید ببینیم تاثیر‌گذاری اولیه چیست. در روان‌شناسی، به عنوان ارزیابی اولیه یک فرد تعریف می‌شود که تاثیر بلند مدت دارد.

در زمینه دندان‌پزشکی، 97 درصد از پاسخ‌دهنده ها بیان می‌کنند که اثر گذاری‌های اولیه مهم هستند. به علاوه، اکثر شرکت‌کننده‌ها باور دارند که ادارک اولیه شاخص خوبی درباره کیفیت خدمات دندان‌پزشکی است. مطالعات دیگر در زمینه پزشکی نشان می‌دهند که اثر گذاری‌های اولیه تاثیر‌گذاری  مهمی بر رابطه پزشک و بیمار دارد. دیدگاه‌های متفاوتی درباره این موضوع وجود دارد. یکی از فرضیات این است که تاثیر‌گذاری  اول نسبت به اطلاعات بعدی، از ارزش بیشتری در ذهن ادارک‌کننده برخوردار است. فرض دیگر این است که بر ادارک بعدی مراجعین تاثیر میگذارد. در هر صورت، نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت.

کدام ویژگی‌های دندان‌پزشکی، تاثیر‌گذاری  اولیه خوبی ایجاد می‌کنند

براساس نظر بیشتر از 50 درصد از بیماران، بهداشت از جنبه های مهم دندان‌پزشکی برای تاثیر‌گذاری اولیه است. با توجه به ماهیت کار دندان‌پزشکی این موضوع عجیب نیست. اما، شاید عجیب باشد که تعامل‌ با کارکنان، در بین محبوب‌ترین پاسخ‌های بیماران نبود، درحالی که به جنبه‌های دیگر محیط و موقعیت مکانی اشاره شده. این بدین معنی نیست که کارکنان اهمیت کمتری دارند، چون شاید بیماران عوامل غیرفیزیکی را در رابطه با مطب دندان‌پزشکی در نظر نگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید