اخبار دندانپزشکی و پزشکی

طرح پوشش شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در کشور

ابلاغیه وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی در خصوص “طرح پوشش شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در کشور

بارگذاری در 22 مردادماه 1399 در سایت وزارت بهداشت. لینک دانلود :

طرح پوشش شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در کشور

 

موضوع نامه وزارت : طرح پوشش شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در کشور

لینک دانلود نامه:

طرح پوشش شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید