اخبار دندانپزشکی و پزشکی

تغییر جایگاه سازمانی اداره امور درمان دندان‌پزشکی

تغییر جایگاه سازمانی اداره امور درمان دندان‌پزشکی

[ad_1]


دکتر قاسم صادقی ، با حکم دکتر جان‌بابایی، به عنوان رییس اداره دندان‌پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت منصوب شد

اداره امور درمان دندان‌پزشکی وزارت بهداشت که پیش از این در چارت سازمانی وزارت بهداشت، زیر نظر دفتر مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان قرار داشت، همزمان با ابلاغ حکم رئیس جدید این اداره، با ارتقاء جایگاه، به طور مستقیم زیر نظر دکتر قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت قرار گرفت.

دکتر قاسم صادقی، با حکم دکتر جان‌بابایی، به عنوان رییس اداره دندان‌پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت منصوب شد. پیش‌تر دکتر دبیح‌الله کشیری این سمت را به مدت یک سال بر عهده داشت، اما مجموعه تحت ریاست او دستاورد چشم‌گیری نداشت و دکتر کشیری نتوانست وعده‌ها و برنامه‌هایی که در زمان انتصاب اعلام کرده بود را عملی کند.

دکتر قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در متن حکم رئیس جدید اداره امور درمان دندان‌پزشکی اهداف این معاونت را در حوزه دندان‌پزشکی به این ترتیب یادآور شده است:

۱- برنامه‌ریزی در جهت تدوین استاندارد‌ها، تعیین ارزش نسبی، سطح‌بندی و تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی با همکاری سایر واحدهای مرتبط معاونت

۲- همکاری با واحدهای مربوط جهت حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های دندانپزشکی از طریق بیمه‌های پایه و تکمیلی

۳- همکاری با واحدهای مربوط در جهت استانداردسازی خدمات واحدهای ارائه خدمات دندانپزشکی

۴- همکاری با اداره کل نظارت و اعتباربخشی جهت ساماندهی بازار، اعتباربخشی و نظارت مستمر و مؤثر بر واحدهای ارائه خدمات دندانپزشکی

۵- هماهنگی با اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای استانداردسازی تجهیزات دندانپزشکی

۶- تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و الویت‌ها جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات دندانپزشکی و افزایش سطح دسترسی و بهره‌مندی مردم از خدمات

۷- برنامه‌ریزی جهت افزایش سهم دولت در مدیریت منابع، مصارف و بازار ارائه خدمات دندانپزشکی و راه‌اندازی واحدهای دندانپزشکی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ویژه متناسب با نیاز جامعه

[ad_2]
منبع

دیدگاهتان را بنویسید