اخبار دندانپزشکی و پزشکی

تغییر تاریخ اجرای آزمون صلاحیت بالینی برای دانشجویان دندانپزشکی

تغییر تاریخ اجرای آزمون صلاحیت بالینی برای دانشجویان دندانپزشکی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی زمان اجرای  آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی را ابلاغ کرد.

زمان اجرای آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هفتاد و هفتین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (۱۸ آبان ۹۹) در هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (۲۶ بهمن ۹۹) تغییر کرد.

در هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شد تاریخ اجرای آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تغییر یابد.

بر این اساس جهت دانشجویان مشمول آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (اول بهمن ۹۶) ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ و به بعد عنوان آزمون جامع دندانپزشکی (آزمون پایان مرحله دوم) به آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی تغییر می یابد.

[ad_2]
منبع

دیدگاهتان را بنویسید