اخبار دندانپزشکی و پزشکی

اعطای اعتبار مالی به دانشکده های دندانپزشکی در 1402 در کشور کلید خواهد خورد

شورای عالی پزشکی افزایش اعتبار دانشکده دندانپزشکی

پس از اعتباربخشی دانشکده های پزشکی در کشور، موضوع اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی نیز در دستور کار حوزه آموزشی وزارت بهداشت قرار گرفته است.

در این زمینه دکتر غلامرضا حسن زاده دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تصویب استانداردهای اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی در آخرین جلسه این شورا با حضور وزیر بهداشت خبر داد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: قرار شد دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و همچنین کمیسیون ملی اعتباربخشی شورای گسترش دانشگاه ها، این موضوع را پیگیری کنند و مانند پزشکی عمومی که برای آن اعتباربخشی صورت می گیرد، برای دانشکده های دندانپزشکی نیز اعتباربخشی صورت می گیرد.

در همین زمینه دکتر رضا یزدانی دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر یادآور شد: این استانداردها از سوی کمیسیون ملی اعتباربخشی و شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به تصویب رسیده است و اکنون مرحله ارزیابی درونی دانشکده های دندانپزشکی به اتمام رسیده است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های لازم برای ارزیابی بیرونی دانشکده های دندانپزشکی صورت گرفته و تیم های ارزیاب مشخص شده اند و این گروه ها از ابتدای سال تحصیلی جاری به تناوب تا پایان سال به دانشکده ها مراجعه کرده و استانداردها را ارزیابی می کنند.

یزدانی اظهار داشت: اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی به ارتقای کیفیت آموزش دندانپزشکی در کشور کمک می کند و همانند رشته پزشکی که نتایج اعتباربخشی مشخص می شود برای دانشکده های دندانپزشکی نیز این نتایج به مراتب مهم و تاثیرگذار در آموزش رشته دندانپزشکی است.

منبع : خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید