اینفوگرافیک

سلامت دهانی چگونه بر زندگی جنسی تأثیر دارد؟

تاثیر سلامت دهانی بر زندگی جنسی

ارتباط قوی بین سلامت دهانی و سلامت کلی دیگر جای بحث ندارد. خرابی دندان، بیماری‌ لثه و افتادن دندان‌ها همگی می‌توانند مشکلات جدی برای بخش‌های دیگر بدن ایجاد کنند، ‌درحالی که بیماری‌های نظامند دیگر می‌توانند در دهان ظاهر شوند. اما سلامت دهان همچنین به شکل فیزیولوژیکی بر ما تأثیر دارد. دندان‌های سفید و سالم ما را جذاب می‌کنند و روی خوردن، خنده و معاشرت ما تأثیرگذار هستند . بنابراین قطعا اعتماد به نفس و کیفیت زندگی ما را تقویت می‌کنند.

سلامت دهانی چه تأثیری بر روابط ما دارد؟ نتایج بررسی اخیر DentaVox نشان می‌دهد که اکثر مردم فکر می‌کنند سلامت ضعیف دندان روابط را بدتر می‌کند و برای یک سوم از پاسخ‌دهنده‌ها مشکلات خاصی حتی رابطه جنسی را قطع کرده است. از طرف دیگر، سلامت بالای دندان به بوسه های بیشتر و روابط جنسی بهتری منجر می‌شود. مهم‌تر از همه، بخش زیادی از پاسخ‌دهنده‌ها با سلامت دهانی عالی (52 درصد)، بیشترین رضایت را از روابط صمیمی دارند و این رقم برای افرادی با سلامت دهانی پایین 37 درصد بود.

ما تأثیرات دندان بر روابط صمیمی و زندگی جنسی بیش از 1900 پاسخ‌دهنده در سراسر جهان را بررسی کردیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به تحلیل و اینوگرافیک زیر رجوع کنید:

  • سه رابطه مهم از سلامت جنسی تأثیر می‌گیرند.
  • سلامت دهانی بالا زندگی جنسی را ارتقاء می‌دهد.
  • مشکلات سلامت دهانی که فعالیت جنسی را قطع می‌کند.

سه رابطه‌ای که از سلامت دهانی تأثیر می‌گیرند

تحقیق قبلی نشان داد که خنده اولین چیزی است که 60 درصد از مردم در افراد جذاب می‌بینند. بنابراین جای تعجب ندارد که اکثر مردم باور دارند سلامت دهانی بر زندگی رمانتیک تأثیر دارد.

حدود 80 درصد از پاسخ‌دهنده‌ها فکر می‌کنند که سلامت دهانی ضعیف به بدتر شدن روابط اجتماعی منجر می‌شود. براساس نظر 40 درصد از شرکت‌کننده‌ها در بررسی‌،‌ ادعا شده که روابط صمیمی بیشترین تأثیر را از شرایط دهانی افراد می‌گیرد و تماس حرفه‌ای و دوستی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به علاوه، موضوعاتی مانند تنفس بد، دندان افتاده، و بیماری لثه قطعا قرارهای دوستی را قطع می‌کنند.

تاثیر سلامت دهانی بر زندگی جنسی

روابط و سلامت  دهانی( براساس 1326 پاسخ‌دهنده، 5/11/2019 الی 9/9/2020)

قرارهای دوستی و سلامت دهانی( براساس 600 پاسخ‌دهنده:  13/2الی 16/9/2020)

مشکلات سلامت دهانی می‌تواند فعالیت جنسی را متوقف کند

تأثیر سلامت دهان بر زندگی جنسی به همین جا ختم نمی‌شود. سلامت دهان می‌تواند به طور مستقیم در رابطه جنسی دخالت داشته باشد. به نظر می‌رسید 69 درصد از شرکت‌کننده‌ها در بررسی ها مجبور شده اند فعالیت جنسی را به خاطر موضوعات ناگهانی قطع کنند. در این میان، رایج‌ترین  موارد عبارتند از: آسیب به دهان و لب، خون‌ریزی، شکستگی دندان. ترمیم دندان افتاده (برای مثال با دندان مصنوعی، پر کردن و تاج دندان) هم در این حوزه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید